174

Media laten christendom ongemoeid na terreuraanslag abortuskliniek

Extremistische christelijke campagne tegen klinieken verzwegen ... Abortustegenstanders nemen geen afstand van aanslag

Het is opvallend: een man schoot in een Amerikaanse abortuskliniek 12 mensen neer waarvan er 3 overleden. De media berichten echter niet over de haatcampagne die fundamentalistische christenen al decennia tegen het vrouwenrecht voeren en waarbij al eerder doden zijn gevallen.


De NOS wijdde inmiddels drie berichten aan de aanslag maar noemt geen enkele keer de christenfundamentalisten. In twee berichten wordt gewag gemaakt van ‘gewelddadige tegenstanders’ maar het christelijk geloof als belangrijkste motief voor dat geweld blijft onvermeld. Ook bij de Volkskrant is er geen spoortje christendom in de berichtgeving te vinden. De krant spreekt in een van de berichten wel van ‘conservatieve en radicaal-rechtse politici’ die ‘veel kritiek’ hebben op Planned Parenthood, de organisatie die vrouwen in staat stelt hun recht op abortus in de praktijk te brengen. Dat die politici christenen zijn en hun weerstand religieus gemotiveerd is, wordt nergens vermeld.

Het verzwijgen van de religieuze component is opvallend omdat de vele aanslagen die zijn gepleegd op abortusklinieken meestal werden uitgevoerd door fanatieke christenen. Bij deze laatste aanslag is er overigens nog veel onduidelijk over de achtergronden van de dader. Ook is bekend dat het aantal aanslagen op abortusklinieken de laatste tijd is gestegen nadat een actiegroep opgericht door een fanatieke christen er een propaganda-campagne tegen startte met valse beschuldigingen van foetus-handel. De aanslagen worden vaak uitgevoerd door zogeheten ‘lone wolves’ met een crimineel verleden, een overeenkomst met veel aanslagen die door zogeheten ‘moslimterroristen’ gepleegd worden en die meestal leiden tot een maatschappelijk debat over het islamitisch geloof.

Amerikaanse conservatieve politici die zich fel tegen abortus keren hebben geen afstand genomen van de aanslag of waren daar opvallend laks in. Op basis van de berichtgeving kom je daar allemaal niet achter en lijkt het alsof religie geen enkele rol speelt in deze extreem gepolariseerde strijd tegen het vrouwenrecht.

Geef een reactie

Laatste reacties (174)