Laatste update 09:49
188

Media over schokkend extremisme tijdens islamdebat De Balie

De organisatoren van het islamdebat in De Balie, dat ontaardde in een schokkende gedachtenwisseling over de ‘noodzaak’ tot het afschaffen van mensenrechten en de gedwongen deportatie van honderdduizenden moslims uit Nederland, weigeren te erkennen dat het debat uit de hand liep.

In Trouw verklaart panellid en initiatiefnemer Paul Cliteur:

“Er kan al zo weinig gezegd worden.” Wel zegt hij desgevraagd: “Ik denk niet dat je Nederlandse staatsburgers kunt uitzetten. Geen christenen, geen boeddhisten en dus ook geen moslims.” Hij vindt niet dat hij dat op de avond zelf duidelijker had moeten zeggen. “Ik vond het niet zo’n heftige opmerking.” Cliteur vindt dat er dan ook niets strafbaars is gezegd. “Je moet vrij kunnen discussiëren. Je mag alleen niet aanzetten tot geweld jegens personen.”

De schokkende uitspraken die tijdens het twee uur durende debat werden gedaan, kwamen in de openbaarheid nadat Joop een korte video-compilatie maakte van de uitspraken van de Vlaamse extremist en panellid Wim van Rooy en de in het publiek aanwezige Bernadette de Wit. De eerste riep op tot het afschaffen van mensenrechten en stelde dat moslims niet als ‘mensen’ gezien moeten worden. De tweede stelde dat het aantal moslims in Nederland teruggebracht moet worden tot 1 à 2 procent van de bevolking. Zes procent van de inwoners in Nederland is moslim. Uit onderzoek blijkt overigens dat Nederlanders denken dat 19 procent van de bevolking islamitisch is.

De NOS meldde dat in de Amsterdamse gemeenteraad verontrust op de bijeenkomst is gereageerd en de uitlatingen ontoelaatbaar worden gevonden. Het Parool embedde wel de compilatie van Joop maar vermeldde net als Trouw de bron niet, evenmin als het AD en de regionale edities daarvan. Verschillende politici vermoeden dat de uitlatingen strafbaar zijn, GroenLinks overweegt aangifte te doen.

In NRC haalt De Balie-directeur Yoeri Albrecht uit naar Joop:

„Nepnieuws”, noemt De Balie-directeur Yoeri Albrecht de compilatie. Hij vindt dat Joop.nl zich hiermee „willens en wetens” schuldig maakt aan „vertekening” en „moedwillig beschadigen” van personen. Francisco van Jole, hoofdredacteur van Joop.nl, vindt dat verwijt onterecht. Het gaat erom, zegt hij, „dat een frontale aanval op de Grondwet wordt geopend en dat Cliteur niet ingrijpt. Hij gaat erop in alsof het een gewone bijdrage van iemand uit het publiek betreft in plaats van dat hij zegt: mevrouw, wat u nu zegt is ontoelaatbaar.” Dát wilde Van Joles compilatie laten zien. De reactie van Cliteur is tekenend voor het debat, zegt Van Jole. „Er wás namelijk geen debat. Niemand reageerde boos of verontwaardigd, er is niemand die de Grondwet verdedigde. Het was een theekransje van gelijkgezinden.”

In de Volkskrant veroordeelt Jan Jaap de Ruiter, de wetenschapper die bij het debat aanwezig was, de lethargie van de aanwezigen ten aanzien het extremisme:

De Ruiter vindt dat Cliteur de uitlatingen van De Wit ‘volmondig had moeten veroordelen’. Het laatste half uur ontstond in De Balie een extreme sfeer, zegt hij. Van Rooy had betoogd dat internationale verdragen het onmogelijk maken om zijn oplossing voor het islamprobleem te implementeren. Hij wil kunnen discrimineren. Onderscheid kunnen maken tussen de joodse en christelijke en de islamitische cultuur. De Ruiter: ‘Toen kwam de interventie van De Wit. Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar eigenlijk was het een pleidooi voor deportatie.’ Na maandagavond is hij een illusie armer, zegt De Ruiter. Hij is voor de dialoog. ‘Maar dit is zo extreem, ik krijg de kloof niet meer overbrugd.’

Bij AT5 reageert de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) en veroordeelt De Balie wegens het niet optreden tegen extremistische uitingen:

‘Zij neemt met een dergelijke reactie geen enkele verantwoordelijkheid voor het faciliteren van fascisme. Er is hier geen sprake van een constructief en scherp debat maar van pure schending van mensenrechten. Bij vaststelling van dergelijke opruiende en discriminerende uitspraken, had De Balie de grens moeten stellen en een einde moeten maken aan het debat’, zo schrijft een woordvoerder van RMMN. ‘De Raad roept de burgemeester en de politiek op om daadkrachtig op te treden tegen het walgelijke fascisme in debatcentrum De Balie.’

In zijn column in het AD schrijft Özcan Akyol:

Als we dit soort extremistische geluiden algemeen geaccepteerd gaan maken, is het een kwestie van tijd voordat tientallen jihadisten elkaar in debatcentra gaan opzoeken om te filosoferen over totaalvernietiging van de westerse beschaving – uiteraard onder het mom van vrijheid van meningsuiting, tegenwoordig een alibi voor alle gif en viezigheid in discussies.

Geef een reactie

Laatste reacties (188)