41

Media verplatten politiek helemaal niet

Sterker nog, onderzoek wijst uit dat politieke journalistiek de afgelopen vijftien jaar professioneler en inhoudelijker is geworden

Media zouden vaker en steeds meer berichten over personen en politiek nieuws verslaan als een wedstrijd. Ook zou de toonzetting negatief zijn. Dat zijn enkele aannames die de afgelopen jaren in populariteit zijn gestegen. Uit onderzoek van Omstreden Democratie blijkt nu dat daar niets van klopt.

Zes jaar lang hield Omstreden Democratie een onderzoeksproject. Donderdag worden de bevindingen daarvan gepresenteerd. In de uitkomsten staat onder meer dat de opvattingen over verplatting van de politiek en de kwalijke rol van media daarin, ongegrond zijn. Tientallen onderzoekers van diverse universiteiten toetsten een aantal aannames en komen tot de conclusie dat politieke journalistiek de afgelopen vijftien jaar juist professioneler en inhoudelijker is geworden.

In 2003 presenteerde de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) nog een rapport, Medialogica, waarin een neerwaartse spiraal geschetst wordt. Media zouden zich in hun berichtgeving steeds meer op “poppetjes” richten. De politiek zou hier op zijn beurt in mee gaan. Het gevolg: de inhoud zou worden verwaarloosd met als gevolg ongeïnformeerde en ongeïnteresseerde burgers. Dat zou vervolgens weer leiden tot ernstige schade aan de democratie.

Van die conclusies is dus helemaal niets waar, aldus Omstreden Democratie. Hoogleraar politieke geschiedenis, Remieg Aerts, die het onderzoek leidde:

Dat rapport stelde een aantal zeer juiste vragen, maar het heeft niet per se de juiste antwoorden gegeven. Echt onderzoek toetst aannamen. Dat hebben wij hier gedaan.”

Volgens de onderzoekers zijn alle omroepen, maar ook de commerciëlen, eerder meer dan minder aandacht gaan besteden aan politiek. Bovendien zou het “pluriforme medialandschap meer vertrouwen in de politiek hebben opgeleverd”.  Aerts:

De politiek komt nu bij meer mensen in beeld. Omdat ze nu wat te kiezen hebben, krijgen ze minder het gevoel dat ze worden gestuurd.”

De Volkskrant: Zorg over verplatting van de media is onterecht

cc-foto: Minister-president Rutte

Geef een reactie

Laatste reacties (41)