58

Medici: ‘Woekerwinsten hinderen bestrijding kanker’

Industrie verhoogt prijzen na terugverdienen kosten ... 'Medicijnprijzen mogen patiënt en samenleving niet schaden'

Een invloedrijke groep kankerexperts stelt dat de exorbitante prijzen die de farmaceutische industrie rekent voor medicijnen de grootste belemmering vormt bij de bestrijding van kanker. Ze beschuldigen die industrie van het maken van woekerwinsten.

De meer dan honderd kankerspecialisten uit de hele wereld klagen in een open brief in het wetenschappelijk tijdschrift Blood de farmaceutische industrie aan. Volgens de wetenschappers is het een vereiste dat sommige goederen rechtvaardig geprijsd zijn, bijvoorbeeld brood in tijden van hongersnood. Die nood is ook aan de orde bij kankerpatiënten maar daar is geen terughoudendheid bij het vragen van woekerprijzen. The Independent noemt op basis van de brief het voorbeeld van het geneesmiddel Glivec oftewel imatinib. De prijs van dat succesvolle middel is de afgelopen jaren verdrievoudigd in de VS, tot bijna 100.000 dollar per jaar. In het VK is de prijs gestegen van 18.000 naar 21.000 pond per jaar. De specialisten rekenen voor dat de prijzen zijn verhoogd nadat de ontwikkelkosten waren terugverdiend. Die hoge kosten worden meestal als verklaring gegeven voor de astronomische prijzen. Van de 12 geneesmiddelen tegen leukemie die in 2012 door de Amerikaanse overheid weren goedgekeurd, kostten 11 middelen meer dan 100.000 dollar per jaar.

De auteurs concluderen:

Wij geloven dat de verkwistende medicijnprijzen schade toebrengen aan patiënten. Pleiten voor lagere medicijnprijzen is noodzakelijk om het leven te redden van patiënten die ze niet kunnen veroorloven. Wij geloven dat medicijnprijzen in overeenstemming moeten zijn met objectieve winstnormen maar niet zoveel mogen bedragen dat ze de patiënten en maatschappij schaden.

The Independent: The real cancer killer: rip-off prices for drugs set by ‘profiteering’ Big Pharma giants

Open brief in Blood 

Geef een reactie

Laatste reacties (58)