11

Medicijn-proefpersonen in India uitgebuit

[video] Uitgesproken Vara laat zien hoe mensen in India op onethische wijze worden gebruikt als proefkonijnen voor medicijnen

Voordat een nieuw geneesmiddel op de markt komt, wordt het op mensen getest om de werkzaamheid en veiligheid vast te stellen. De farmaceutische industrie voert dit soort testen steeds vaker uit in arme landen, simpelweg omdat het goedkoop is en proefpersonen eenvoudig te vinden zijn. Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) stelt dat vijfentwintig procent van het totale aantal klinische onderzoeken plaatsvindt in lagelonen- en ontwikkelingslanden.


Vooral  in China, Rusland, India and Brazilië, maar ook om landen in Oost-Europa en Zuid-Amerika schieten de  klinieken bijna als paddestoelen uit de grond.Voor mensen in ontwikkelingslanden is deelnemen aan medicijnproeven vaak de enige kans op behandeling of een manier om iets te verdienen.

Helaas worden proefpersonen vaak slecht geïnformeerd en zijn ze zich niet bewust van de risico’s. De internationale regelgeving is helder. Maar farmaceutische bedrijven houden zich niet altijd aan de afspraken.  Ook de overheden van ontwikkelingslanden staan de slechte omstandigheden oogluikend toe. Bovendien ondergaan proefpersonen vaak de onderzoeken slechts ‘formeel’. Wanneer de uitslag negatief uitvalt worden de proefkonijnen vaak gedwongen toch aan te geven dat de medicijnen hun werk goed hebben gedaan.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)