15

Medisch beroepsgeheim versoepeld

Minister Schippers bindt de strijd aan met fraude in de gezondheidszorg

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) gaat het medisch beroepsgeheim versoepelen. Hierdoor moet het UWV-verzekeringsartsen mogelijk gemaakt worden vermoeden van fraude te melden, zonder het risico te lopen hiervoor voor de tuchtrechter te moeten verschijnen.

Het medisch beroepsgeheim zou nog vaak te streng worden nageleeft. Onder de huidige wetgeving mag het onder bepaalde omstandigheden al geschonden worden, maar artsen zijn vaak nog terughoudend, of doorbreken het beroepsgeheim niet vanwege een gebrek aan kennis over wat het precies wel of niet omvat.

Na de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn bleek dat de huidige wet soms onvoldoende duidelijkheid biedt. Artsen zouden het afwenden van gevaar, zoals in Alphen aan de Rijn het geval was, beter moeten afwegen. De minister pleit er daarom voor dat beroepsgroepen meer aandacht gaan besteden aan de omgang met het beroepsgeheim, door bijvoorbeeld cursussen te organiseren rond het onderwerp.

Het wetsvoorstel dat nu ingediend wordt is bedoeld om fraude in de gezondheidszorg aan te pakken. Aanleiding is de grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. UWV-verzekeringsartsen lopen nu het risico voor de tuchtrechter gesleept te worden als ze vermoeden van fraude melden. Schippers:

Grootschalige fraude ondermijnt het vertrouwen in de integriteit van de beroepsgroep en kan de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg in gevaar brengen.

De Volkskrant: Geen medisch beroepsgeheim bij fraude

NRC: Schippers versoepelt schending medisch beroepsgeheim

Geef een reactie

Laatste reacties (15)