27

Meer arbeidsongeschikten door psychische klachten

Vooral onder de jeugd is de toename opvallend ... Jongeren worden te kwetsbaar gemaakt door opvoeding en samenleving ... 'Er wordt veel te veel gepsychologiseerd en gemedicaliseerd'

Dit jaar zijn er voor het eerst meer mensen niet aan het werk door psychische klachten dan door lichamelijke kwalen. Het gaat om in totaal ruim 415.000 Nederlanders. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), schrijft Trouw woensdag.

Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie zegt te weten waardoor de toename veroorzaakt wordt.

Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig een psychische stoornis heeft. Er wordt veel te veel gepsychologiseerd en gemedicaliseerd.

De cijfers zijn vooral zorgwekkend onder onder tieners en twintigers. Zo zit 85% van de arbeidsongeschikte jongeren onder de 25 jaar thuis wegens stress, depressie of een ontwikkelingsstoornis. Wanneer er gekeken wordt naar de groep tussen de 25 en 35 jaar, is de groep arbeidsongeschikten door een psychische stoornis zelfs vervijfvoudigd tot een absolute toename van dertigduizend jongeren.

Volgens Derksen worden de jongeren teveel geprezen door hun ouders en te beschermd opgevoed waardoor ze te kwetsbaar worden. Ook wordt er volgens hem te vaak een psychische stoornis gediagnostiseerd. Maar er zijn meer redenen voor de grote toename.

Er is veel concurrentie tussen jongeren onderling. Iedereen is bezig met zijn eigen geluk en dat levert veel stress op. Jongeren hebben veel te veel keuzes. Zeker de talentvolle. Dat kunnen de menselijke hersenen helemaal niet aan.

De hoogleraar vindt het de taak van de samenleving om te proberen de jongeren uit een psychische arbeidsongeschiktheid te houden.

Trouw: Meeste uitval arbeidsmarkt door psychische kwaal

Cc-foto: Tjook

Geef een reactie

Laatste reacties (27)