28

‘Meer belastingvoordeel naar lagere inkomens, minder naar hogere’

CPB: Jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden gaan bijvoorbeeld eerder werken door positief financieel zetje

Jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden gaan eerder werken als de overheid dat financieel aantrekkelijk maakt. Mede door belastingkortingen gaan die twee groepen eerder aan de slag, blijkt uit het onderzoek ‘Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB meldt verder

– Financiële prikkels beïnvloeden vooral de keuze om wel of niet te werken en veel minder de keuze voor het aantal uren werk per week.

– Alleenstaande mannen en vrouwen zijn vrijwel net zo gevoelig voor financiële prikkels. Mannen met een partner zijn veel minder gevoelig zijn voor financiële prikkels dan vrouwen met een partner. Een hoger loon voor vrouwen heeft vrijwel geen effect op de arbeidsparticipatie van mannelijke partners, maar een hoger loon voor mannen leidt wel tot een daling van de arbeidsparticipatie van vrouwelijke partners.

– Dit betekent enerzijds dat vooral fiscale kortingen voor werkende jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden leiden tot een hogere deelname aan het arbeidsproces. Anderzijds zijn uitkeringen voor deze groepen een belangrijke rem op de arbeidsparticipatie. Verder is de werkloosheidsval, uitkeringen en belastingen verkleinen de opbrengst van werken, belangrijker dan de deeltijdval, marginale belastingen verkleinen de opbrengst van een dag meer werken.

Financiële prikkels hebben vooral invloed op het aantal werkenden en veel minder op het aantal uren per werkende. Dit zijn belangrijke inzichten voor het beleid. Fiscale kortingen voor werkenden, zoals de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting, moeten vanuit participatieoogpunt vooral worden gericht op de lagere inkomens en in mindere mate op de hogere inkomens. Dit stimuleert namelijk de groep die relatief gevoelig is voor financiële prikkels en de keuze om te werken.

Foto-cc: Oliver Gouldthorpe

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (28)