54

Meer consumenten met betalingsachterstand

Stijging van 30.000 mensen met problemen om leningen af te lossen

In 2012 hadden consumenten meer moeite om hun openstaande rekeningen af te lossen. Het totaal aantal mensen met een betalingsprobleem op hun lening is nu 700.000. Een toename van bijna 30.000 in het afgelopen jaar.

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Kredietbarometer van het Bureau Kredietregistratie (BKR), dat trends en ontwikkelingen in kaart brengt in het betalingsgedrag van Nederlandse consumenten. BKR spreekt van een betalingsprobleem wanneer iemand enkele aaneengesloten maanden zijn lening voor bijvoorbeeld een auto, tv of hypotheek niet terugbetaalt.

BKR-directeur Peter van den Bosch geeft aan dat niet betalen vaak geen onwil is:

Er is een groeiende groep mensen die het door omstandigheden simpelweg niet meer op kan brengen om hun rekeningen op tijd te betalen. Bijvoorbeeld vanwege baanverlies of een echtscheiding. En dan kan het ineens snel gaan.

Maar de achterstallige aflossing van leningen is niet het enige probleem, aldus Van den Bosch:

Consumenten worstelen vooral met het betalen van andersoortige rekeningen zoals de huur, zorgverzekering of een abonnement. Juist deze betalingsachterstanden groeien namelijk harder dan die bij leningen. Op het totaal aan betalingsproblemen hebben wij onvoldoende zicht. De consument is er uiteindelijk de dupe van dat achterstanden niet centraal worden geregistreerd omdat schulden zich nu nog steeds ongemerkt op kunnen stapelen. En bij onzichtbare schulden is niemand gebaat.

CC Foto: _Dinkel_ 

Geef een reactie

Laatste reacties (54)