1

Meer gevallen van discriminatie en geweld gemeld

Bij meldpunten en de politie zijn in 2019 bijna 20 procent meer voorvallen van geweld en discriminatie gemeld. Bij de politie zijn 5487 meldingen gedaan, een stijging van 17 procent. Meldpunt MiND ontving 692 meldingen, 19 procent meer dan in 2018. Dat staat in het rapport Discriminatiecijfers. Een van de oorzaken is de Nashville-verklaring die door SGP-leider Van der Staaij werd ondertekend en die oproept tot discriminatie van homo’s.

NRC schrijft:

De meeste incidenten gaan over discriminatie op de arbeidsmarkt (1.140), bij zowel sollicitaties als op de werkvloer. In veel gevallen ging het om ervaringen van onterechte afwijzingen of ongelijke behandeling van werkgevers, bijvoorbeeld het niet-verlengen van een contract van een zwangere vrouw. Ook werd discriminerend gedrag van collega’s of leidinggevenden gemeld. Melders van discriminatie vonden regelmatig dat leidinggevenden niet voldoende optraden tegen discriminerende collega’s. Bij een derde van de meldingen was er sprake van discriminatie op grond van herkomst. 594 meldingen gingen over discriminatie bij het gebruikmaken van collectieve voorzieningen, zoals bij uitkeringen of onheuse bejegening in winkels.

Betreffende anti-zwartracisme werden 123 meldingen gedaan. In de helft van de gevallen ging het gepaard met vijandig gedrag. Ook het aantal meldingen van geweld nam toe, met 160 procent, van 28 naar 73. Nederlanders met een migratieachtergrond en homoseksuele mannen waren het vaakst slachtoffer, respectievelijk 55 en 40 procent.

Foto: Joop / Protest tegen Nashvilleverklaring bij SGP partijbureau

Geef een reactie

Laatste reactie