7

Meer huishoudens met kans op armoede

CBS: Meeste kans op armoede bij eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen. Lage inkomens hebben relatief hogere vaste lasten en moeten vaker schulden maken. Relatief veel minderjarige kinderen met kans op armoede

Van de 6,9 miljoen huishoudens in 2008 leefden er 545 duizend (8,0 procent) onder de lage-inkomengrens. Dat is meer dan in 2007 toen 7,6 procent van een laag inkomen moest rondkomen. Ook het aantal huishoudens met een inkomen onder de beleidsmatige inkomensgrens is gestegen, en wel van 447 duizend (6,6 procent) in 2007 naar 460 duizend (6,7 procent) in 2008.

Over de langere termijn is het risico op armoede evenwel afgenomen. Ten opzichte van het midden van de jaren negentig is het aandeel huishoudens met een laag inkomen bijna gehalveerd.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)