48

Meer loon, toch minder te besteden

De koopkracht daalt door de fors hogere gemeentelijke lasten

In 2011 zullen alle lonen netto iets stijgen, blijkt uit een berekening van salarisverwerker ADP. Desalniettemin zal de koopkracht dalen. Door de bezuinigingen gaan de gemeentelijke lasten fors omhoog, waardoor werknemers uiteindelijk minder overhouden. Ook gaan ouders meer betalen voor de kinderopvang.

Ook de lasten van de werkgevers worden in 2011 groter. Zo zal de werkgever de kosten van de hogere zorgpremie moeten opbrengen.

Werknemers met een lager inkomen gaan er uiteindelijk ‘het meest op vooruit’. Over 2011 zullen zij gemiddeld 11,34 euro (0,9%) per jaar meer ontvangen. Voor werknemers met een gemiddeld of een hoog inkomen is dat 2,5 euro (0,5%).

NOS: Lonen stijgen,koopkracht daalt

Financieel Dagblad: Lonen 2011: cosmetisch een hoger nettosalaris

cc-foto: Kozumel

Geef een reactie

Laatste reacties (48)