20

Meer meldingen misbruik in jeugdzorg

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg is vorig jaar toegenomen

Het ging om zeventig gevallen, vergeleken met 59 in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van de Inspectie Jeugdzorg

De meldingen variëren van lichte tot zware vormen van misbruik, in de meeste gevallen gepleegd door jongeren. Maar ook pleegouders, ouders en hulpverleners maakten zich er schuldig aan.

In totaal registreerde de inspectie 127 calamiteiten vorig jaar, acht meer dan in 2013. Behalve om misbruik ging het onder meer om ongevallen, zelfmoord en pogingen daartoe, en onnatuurlijke dood van jongeren.

Transitie
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de integrale hulpverlening aan jongeren en hun gezinnen. De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de andere jeugdinspecties waarmee zij samenwerkt, speelden op verschillende wijzen op deze nieuwe situatie in. Zo werden in 2014 nieuw ontwikkelde toetsingskaders in de praktijk getest, versterkten de jeugdinspecties de onderlinge samenwerking en werden afspraken gemaakt met gemeenten en met het Keurmerkinstituut (dat verantwoordelijk is voor de certificering van de instellingen voor jeugdbescherming en -reclassering) over de vormgeving van het inspectietoezicht vanaf 1 januari 2015.

Meer lezen, klik hier.

RD.nl: Meer meldingen misbruik in jeugdzorg
CC foto: Rita M.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)