44

Meer mensen in de bijstand

Crisis treft vooral 27- tot 45-jarigen 

Het aantal mensen in de bijstand is sterk gestegen. Afgelopen jaar kwamen er 33.000 bijstandontvangers bij, de sterkste stijging sinds 2009. In totaal ontvingen eind december 413.000 mensen bijstand.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt vandaag met de laatste cijfers over de bijstand. Uit deze cijfers blijkt dat de stijging aanzienlijk groter is dan in 2011 en 2012.

Volgens het CBS komt die overeen met het forse banenverlies in 2013 en de
toename van het aantal WW-uitkeringen:

“De ontwikkeling van de bijstand loopt in de pas met de verslechterde arbeidsmarkt”

Hoewel in alle leeftijdscategorieën het aantal bijstandontvangers toeneemt, is de stijging het grootst in de categorie 27-45 jarigen.

cc-foto: Francois et fier de l’Être

Geef een reactie

Laatste reacties (44)