29

Meer mensen in de bijstand door uitkleden UWV

Extra korting op budgetten om werklozen aan het werk te helpen is de doodsteek voor de dienstverlening van het UWV

Bij het UWV moeten vijf- tot zesduizend banen verdwijnen. Voorzitter René Paas vreest dat de dienstverlening zo sterk in het gedrang komt dat meer mensen in de bijstand komen door de bezuiniging. Ongeveer een kwart van de banen gaat verdwijnen omdat het kabinet besloot met minder regels te gaan werken en zaken te versoberen. Daardoor zouden minder ambtenaren nodig zijn.

Paas spreekt van een rampzalig plan. Mede doordat het UWV ook te maken krijgt met kortingen op budgetten om werklozen aan het werk te helpen. Het UWV investeerde de afgelopen tijd in honderd Werkpleinen waar nauw werd samengewerkt met gemeenten, maar dat initiatief wordt in zijn ogen nu tenietgedaan, meldt Trouw. Volgens mij zullen er nu meer werkzoekenden bij de gemeenten in de bijstand terecht komen.

De regering verwacht dat het aantal mensen met een uitkering daalt waardoor het UWV zeker 100 euro minder van het Rijk krijgt. In totaal moet er in de periode 2012-2015 299 miljoen euro bezuinigd worden bij het UWV. De grootste kap valt bij het UWV Werkbedrijf waar zeker negenhonderd arbeidsplaatsen zullen vervallen. Het aantal regiovestigingen wordt teruggebracht van honderd naar dertig en alleen een selecte groep zal alleen nog voor persoonlijk contact in aanmerking komen. De rest krijgt digitale hulp.
Lees meer bij Trouw: Duizenden banen bij UWV geschrapt
cc-foto: Mystic Mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (29)