30

Meer onopgeloste zaken door falend computersysteem

Quotum voor aantal verdachten maakt fietsendiefstal bijna even belangrijk als zedenzaak

De politie kan niet met het nieuwe computersysteem overweg en dat leidt er toe dat steeds vaker verdachten niet gepakt kunnen worden. Volgens de Utrechtse korpschef S. Heijsman zetten rechercheurs maar de helft van alle opsporingsinformatie in het systeem. Cruciale informatie gaat zo verloren en zaken die lastig te bewijzen zijn, vallen uiteindelijk van de plank. Dat onthult de ZEMBLA-aflevering ‘Opsporing Verzocht’ aanstaande zaterdagavond.

Sinds de invoering van het nieuwe computersysteem is de pakkans van criminelen sterk gedaald. In 2007 was het aantal opgeloste misdrijven nog 23 procent. Nu agenten met het nieuwe systeem moeten werken is dat nog maar 16,6 procent.

Hoewel Opstelten agenten per dag anderhalf uur langer wil inzetten, schreeuwt
Korpschef van Hollands Midden J. Stikvoort om aandacht voor een ander probleem. Het computersysteem wordt volgens hem ‘als een ramp’ ervaren. Ook de onopgeloste zwaardere delicten stapelen zich op. Heijsman zegt dat in zijn district aan zaken die langer dan zes maanden blijven liggen, geen aandacht meer wordt besteed. Ook als het om zedenzaken gaat.

Jaarlijks moet de politie 250.000 verdachten aanleveren bij het OM. Als dat quotum niet wordt gehaald worden ze financieel gekort. Om toch dit aantal te halen, gaan makkelijke zaken voor en blijven lastige zaken op de plank liggen. Zo is een fietsendiefstal bijna even belangrijk als een zedenzaak.

ZEMBLA: ‘Opsporing verzocht!’, zaterdag 19 februari 2011 om 22.35 uur bij de VARA op Nederland 2.
Zembla: Opsporing Verzocht!

cc-foto: Roel 1943

Geef een reactie

Laatste reacties (30)