19

Meer Polen en Bulgaren ervaren discriminatie

Groot percentage Polen aan het werk: 81 procent

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komt naar voren dat steeds meer Poolse en Bulgaarse migranten zich gediscrimineerd voelen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eind 2010 ervoer 17 procent van de Bulgaren discriminatie in Nederland, in 2013 was dat 66 procent. Bij de Polen was dat in 2010 39 procent, drie jaar later steeg dit naar 49 procent. Ondanks de discriminatie-ervaringen zegt 81% van de Bulgaarse migranten blij te zijn in Nederland.

Waar mannen, arbeidsmigranten, hoger opgeleide Polen en Bulgaren Nederland weer Nederland verlaten, is dat bij mensen met een gezin minder vaak. Ook blijkt uit het onderzoek dat 81 procent van de Polen in Nederland aan het werk is.  Onder Bulgaarse mannen ligt dat percentage op 58 tegen 22 procent van de Bulgaarse vrouwen.

Het SCP volgde Poolse en Bulgaarse migranten tijdens hun eerste jaren in Nederland. Volgens het SCP betreft het een internationaal uniek onderzoek. 

Volkskrant: Polen en Bulgaren voelen zich meer gediscrimineerd

Foto: SCP-rapport

Geef een reactie

Laatste reacties (19)