23

‘Meer zeggenschap voor studenten en docenten’

D66-Kamerlid Van Meenen: Studenten hebben anders dan het bestuur meer prioriteiten dan 'mooie gebouwen' ... Voorstel krijgt extra gewicht na misstanden met onderwijskoepel Amarantis

Het D66-voorstel dat pleit voor meer zeggenschap van studenten en docenten op het bestuur krijgt waarschijnlijk steun van de Kamer. Met die maatregel wil D66 zorgen dat besturen niet zomaar de begroting kunnen doorvoeren. Nu mogen studenten en docenten hun raden slechts adviseren over hun plannen.

In de Tweede Kamer krijgt het voorstel waarschijnlijk steun van de PvdA, PVV, SP en CDA. In de Volkskrant licht D66-Kamerlid Paul van Meenen het voorstel van zijn partij toe:

Studenten en docenten moeten meer tegenkracht kunnen organiseren. Nu hebben besturen vrij spel. Dat zien we uit de rails lopen, omdat bestuurders vaak een overmatige aandacht hebben voor huisvesting. Docenten en studenten hebben andere prioriteiten dan mooie gebouwen. Voor hen staat de kwaliteit van het onderwijs op één.

Het plan is niet nieuw. Al voor 1997 hadden studenten en docenten via de wet inspraak, maar die macht werd hen toen uit handen genomen door PvdA-minister Jo Ritzen. Zijn belangrijkste argument was toen het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Met steun van de VVD werd het bestuur opnieuw vormgegeven.

De VVD twijfelt nog of ze mee moet gaan in het voorstel van D66 omdat volgens de partij niet duidelijk is of op deze wijze de kwaliteit van het onderwijs wel verbetert. “Een bestuur moet ook weloverwogen, noodzakelijke maatregelen nemen die impopulair zijn bij leerlingen en docenten”, laat VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg weten.


De Vereniging van Universiteit is ook kritisch. In een verklaring zeggen ze dat de adviezen van ondernemingsraden en studentenraden al ‘heel erg serieus’ genomen worden.

Als universiteiten zo’n advies al negeren, dan zeker niet lichtvaardig. Het is bovendien de vraag of wetgeving voor de hele onderwijssector het juiste antwoord is op wanprestaties van sommige instellingen.

Vandaag wordt een rapport gepubliceerd over de misstanden bij de mbo-instelling Amarantis. De onderzoekscommissie vond signalen van zelfverrijking en vriendjespolitiek bij de onderwijskoepel. Gebouwen waren twee keer zo groot als nodig, afgetreden bestuurders ontvingen exorbitante vergoedingen en bestuurders gunden zichzelf privileges als twee lease-autos.

Volkskrant: Plan met Kamermeerderheid: geen begroting zonder toestemming studenten

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (23)