Laatste update 12:02
49

Meerderheid Kamer: screening asielzoekers moet veel strenger

Nieuwe asielzoekers moeten voortaan eerst gescreend worden door de AIVD. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het vreemd dat de inlichtingendienst nu niet direct wordt ingeschakeld voor de achtergrondcontroles.

Op dit moment worden asielzoekers die in Nederland aankomen gecontroleerd op hun identiteit. Daar wordt onder meer nagetrokken of er signalen zijn van (betrokkenheid bij) mensenhandel en terrorisme, maar uit een vorige maand uitgebracht inspectierapport blijkt dat die controles ‘gebrekkig’ zijn. Zo worden de verantwoordelijken voor de controles – politie en marechaussee – geacht de inhoud van alle mobiele telefoons te bekijken, maar wegens tijdgebrek gebeurt dit in de praktijk lang niet altijd even grondig. Daarnaast zijn zij niet gespecialiseerd in contraterrorisme.

Minister Van Der Steur en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) hebben dinsdagochtend in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat er wat hen betreft strenger wordt gescreend. Ook moeten asielzoekers na verdachte signalen bij een eerste controle langer kunnen worden vastgehouden. Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer over de voorstellen.

In 2016 werden er in Nederland 31.600 aanvragen voor asiel of gezinshereniging gedaan. Een halvering ten opzichte van het jaar ervoor.

Bron: NRC / cc-foto: Directie Voorlichting

Geef een reactie

Laatste reacties (49)