41

Meerderheid Kamer tegen rekentoets onderwijs

Coalitiepartij PvdA vreest dat jongeren door invoering toets geen diploma zullen halen

Een Kamermeerderheid is tegen het meetellen van de rekentoets op het vmbo, mbo en de havo om te slagen. Coalitiepartij PvdA heeft de stem teruggetrokken om de toets dit jaar al in te laten voeren. Te veel leerlingen zouden het diploma dan niet halen. Dit naar aanleiding van een brief die naar de Tweede Kamer gestuurd is door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker.

Uit cijfers die dinsdagmiddag gepubliceerd zijn blijkt dat veel vmbo -, havo -, en mbo-scholieren niet zouden slagen als de toets dit jaar ingevoerd zou worden. Alleen op het vwo zijn de resultaten goed. Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing reageert op Nu.nl: 

De PvdA vindt dat iedere jongere een eerlijke kans verdient om de beste start te maken in het leven. Als de rekentoets gaat meetellen op havo en vmbo krijgen te veel jongeren die kans niet, omdat ze dan geen diploma meer kunnen halen. Zolang het rekenonderwijs nog niet op orde is zeggen wij daarom, samen met veel jongeren en leraren, nee tegen het meetellen van de rekentoets op mbo en havo.” 

Toch willen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker doorgaan met het invoeren van de toets – in ieder geval op de havo en het vmbo – wat in de Kamer voor veel verontwaardiging heeft gezorgd. SP-Kamerlid Jasper van Dijk voorspelt dat een doorzetting alleen maar voor chaos zou zorgen: 

Er wordt een bloedbad aangericht, duizenden leerlingen zullen zakken voor hun examen. Leerlingen worden het slachtoffer van een prestigekwestie. Want het is algemeen bekend dat invoering van deze rekentoets uiterst onverantwoord is. Dekker zou zijn fout moeten toegeven. Nu worden leerlingen het slachtoffer van zijn halsstarrigheid

De Kamer wacht al sinds juni op de cijfers van het mbo. Het middelbaar beroepsonderwijs heeft met veel problemen te kampen, waaronder rekenachterstand, moeite om goede rekendocenten te vinden en sommige scholieren zouden zelfs helemaal geen rekenles krijgen. 

De rekentoets krijgt al langer veel kritiek. Het zou uit te veel raadseltjes bestaan in plaats van rekensommen en de rekenvaardigheid zou niet verbeterd worden door de toets maar bepaald worden door het onderwijsniveau. Alleen de VVD blijft nog achter de invoering staan. 

De rekentoets wordt op het vwo door bijna alle leerlingen goed gemaakt. Op het laagste vmbo niveau haalt net iets meer dan de helft een 6 of hoger en op de havo is het niet veel beter. De invoering van de toets wordt nu naar 2020 opgeschoven. 

cc foto: S@z

Geef een reactie

Laatste reacties (41)