44

Meerderheid medische specialisten pleit voor prijsplafond


Tegelijkertijd betalen Nederlandse ziekenhuizen farmaceuten nog veel te veel voor medicijnen … Specialisten hebben geen idee over hoogte prijsplafond

Een meerderheid van de medische specialisten is bang dat de zorg onbetaalbaar wordt als er geen maximum aan de vergoeding van de zorgkosten voor een gewonnen levensjaar wordt gesteld. Eén op de tien specialisten zijn voorstander van een prijsplafond. Dat blijkt uit een enquete van EenVandaag.

sitestat
Uit de rondgang van EenVandaag langs ruim tweeduizend specialisten blijkt dat één op de zes specialisten nu iemand in behandeling heeft die meer dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar kost. Dit bedrag werd in 2006 als maximum genoemd door de Raad van de Volksgezondheid en Zorg, mits de behandeling bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Maar toentertijd durfde niemand daaraan een discussie te wijden.

Het idee van het prijsplafond is gezamenlijk af te spreken hoeveel een behandeling mag kosten. Zo wordt de belissing over wel of niet behandelen buiten de spreekkamer gebracht en langs de lat gelegd van wat in Nederland gezamenlijk is afgesproken. “Hoe rot dat voor de arts en patiënt ook kan zijn”, zegt cardioloog Marcel Daniels van de Orde van Medische Specialisten in EénVandaag.

De uitspraak uit 2006 zorgde toentertijd voor veel stress bij politici erkent Wouter Bos, nu voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU Ziekenhuis.

We waren destijds doodsbang voor de discussie. Nu werk ik vier jaar in de gezondheidszorg. Ik kan mijn handelen van toen nog steeds begrijpen, maar zie nu ook dat die kortzichtig was. Ik hoop dat mijn opvolgers in Den Haag moediger zijn dan ik destijds was.

Bos pleit voor het prijsplafond en vindt dat de discussie daarover nu moet beginnen.

Marcel Levi, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Academische Medische centrum Amsterdam twijfelt daaraan. Volgens hem hebben politieke beslissingen nog nooit geleid tot een tastbaar resultaat. Het prijsplafond vindt hij geen reële optie. Hij meent dat Nederland nog sterker moet lobbyen om de medicijnprijzen naar beneden te krijgen. Nederlandse ziekenhuizen betalen nog steeds veel meer dan Frankrijk in Engeland doen voor hun medicijnen. Levi vindt dat er steviger gelobbyd moet worden en vreest dat de prijs van medicijnen juist hoog blijven door zo’n prijsplafond.

Hoewel de meeste van de medische specialisten voor een prijsplafond zijn, hebben ze geen idee over de hoogte daarvan. Driekwart van hen vindt dat een onafhankelijk commissie van medici, ethici, patiëntverenigingen en financieel specialisten zich daarover zou moeten buigen.

Geef een reactie

Laatste reacties (44)