Laatste update 14:11
185

Meerderheid PvdA-congres: verregaande samenwerking met GroenLinks

Op het PvdA-congres dat zaterdag in Nieuwegein werd gehouden, is met overweldigende meerderheid een motie aangenomen die verregaande samenwerking met GroenLinks bepleit. De motie werd ingediend door Haagse PvdA’er Huibert Koers en werd met ruim 88 procent van de stemmen aangenomen. Een motie om daadwerkelijk te fuseren met GroenLinks werd met ruim 60 procent van de stemmen afgewezen.

In de motie wordt het belang benadrukt van een linkse partij als grootste na de verkiezingen van 2021, aangezien die partij de premier levert en de koers van het kabinet bepaalt. Ook wordt opgemerkt dat PvdA en GroenLinks vaak uit dezelfde electorale vijver vissen en dat uit enquetes is gebleken dat een meerderheid linkse stemmers positief staat tegenover een fusie van de twee partijen. Om die redenen en omdat “om te overleven we ons aan moeten passen” staat in de motie het verzoek aan het PvdA-bestuur en -Kamerfractie om:

Zich ondubbelzinnig uit te spreken voor een samenwerking met GroenLinks, met daarbij de bereidheid te willen onderzoeken of fusie de kans vergroot om de grootste partij te worden.

Overigens bleek uit eerdere onderzoeken al dat veel PvdA-leden wel voor een verregaand gezamenlijke campagneplan met GroenLinks zijn, maar niet per se zitten te wachten op een versmelting van de twee partijen. Datzelfde geldt voor veel GroenLinks-stemmers. Afgelopen week nog trokken de beide partijen wel samen op, met daarbij ook de SP. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst presenteerden de drie linkse partijen een plan om de verlaging van de winstbelasting van tafel te vegen.

Geef een reactie

Laatste reacties (185)