25

Meerderheid Tweede Kamer: ook koning moet belasting betalen

Motie van SP, PvdA en D66 haalt een ruime meerderheid om vrijstelling van belasting voor het koningshuis af te schaffen

Eens in de zoveel tijd doemt het onderwerp weer op; het koningshuis en belasting. Vooral het gegeven dat koning Willem-Alexander en prinses Beatrix dat niet betalen, wekt wrevel. Daar zou nu zomaar verandering in kunnen komen: een meerderheid in de Tweede Kamer roept premier Rutte op ervoor te zorgen dat de koning ook belasting gaat betalen. Net als alle andere Nederlanders. Daarnaast pleit de Tweede Kamer ervoor dat de paleizen Noordeinde en Huis ten Bosch waar mogelijk opengesteld gaan worden voor publiek.

SP, PvdA en D66 dienden een motie in waarin het kabinet wordt gevraagd voorstellen te doen om de huidige belastingvrijstellingen ongedaan te maken. De motie haalde het met een ruime meerderheid. Een meerderheid wil nu dat Willem-Alexander, Máxima en Beatrix belasting gaan betalen over de uitkering die zij ontvangen. De erfbelasting hoeven ze bij overlijden van het staatshoofd nu niet te betalen, ook dat moet gewijzigd worden.

Het AD schrijft over de mogelijke afschaffing:

Deze twee vrijstellingen staan in de Grondwet, dus afschaffen zal niet eenvoudig zijn. Het kabinet heeft steeds verdedigd dat er geen belasting over de uitkering wordt betaald. Als dat wel wordt ingevoerd, zouden de uitkeringen eerst fors moeten worden verhoogd.

Ook een motie van de PvdA, die bepleit dat de koninklijke paleizen worden opengesteld voor een breed publiek, onder wie schoolkinderen, haalde een ruime meerderheid. Rutte is hier tegen omdat Huis ten Bosch een woonhuis is en Noordeinde “gewoon een kantoor”. Het is volgens hem ondoenlijk om tussen de medewerkers rondleidingen te laten plaatsvinden. Huis ten Bosch is volgens Rutte ,”gewoon een woonplek” met een gang en aan twee kanten kamers. Dat openstellen is volgens Rutte ,”gans onmogelijk”.”

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (25)