55

Meeroken fataal voor één op de 100 mensen

Jaarlijks overlijden 600.000 mensen aan de gevolgen van meeroken

Wereldwijd roken er ongeveer één miljard mensen. Dit resulteert in vele meerokers. Uit onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke blad The Lancet, blijkt dat 40 procent van de kinderen, 33 procent van de mannen en 35 procent van de vrouwen meerookt. De gevolgen van meeroken zijn groter dan men voorheen aannam.

Uit het onderzoek blijkt nu dat jaarlijks zo’n 379.000 mensen een dodelijke hartkwaal oplopen door meeroken. In totaal overlijden er circa 600.000 mensen per jaar aan de gevolgen van meeroken.

61 procent van de overlijdens betreft kinderen. Oorzaak hiervoor is terug te leiden naar het thuisfront: 88 procent van de rokende ouders rookt ook thuis, 80 procent doet dat in de nabijheid van hun kinderen.

Meeroken kan in vele gevallen ook leiden tot fatale ademhalingsproblemen, astma en longkanker.

Onlangs heeft het nieuwe rechtse kabinet het rookverbod voor kleine café’s teruggedraaid. Hier mag weer volop gerookt worden.

The Lancet: Second-hand smoke’s worldwide disease toll, Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries

cc-foto: Valentine Ottone

Geef een reactie

Laatste reacties (55)