9

Meeste gif op voedsel bij Jumbo en Lidl

Supermarkt Plus heeft schoonste spul

Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen op sla en mandarijnen. Normen nergens overschreden.

Milieudefensie schrijft:

Natuur en Milieu en Milieudefensie hebben meegewerkt aan een Europese supermarktmeting naar resten van bestrijdingsmiddelen in sla en mandarijnen. In Nederland blijken Jumbo en Lidl de meest vervuilde sla in de schappen te hebben, terwijl C1000 en Jumbo de meest vervuilde mandarijnen verkochten. Uit de Europese meting blijkt dat Spaanse telers duidelijk schoner produceren dan Nederlandse telers: Nederlandse sla bevatte een gemiddeld aantal van 2,5 bestrijdingsmiddelen, de Spaanse sla geen enkele.

Chloorpyrifos is een van de schadelijkste aangetroffen middelen. Deze stof werd op 95 procent van de mandarijnen aangetroffen en kan bijdragen aan ernstige ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen. Ook kwam de stof iprodion veelvuldig voor, die bekend staat als hormoonverstorend en kankerverwekkend. In totaal zijn maar liefst tien verschillende gifsoorten aangetroffen waarvan bekend is dat zij kankerverwekkend zijn, kunnen leiden tot verstoring van de hormoonhuishouding,  voortplanting of ontwikkeling van met name jonge en ongeboren kinderen. 

Lees meer bij Milieudefensie
CC-foto: Marco Veringa

Geef een reactie

Laatste reacties (9)