11

Meisje kiest vaker bèta

Exacte vakken worden flink populairders onder scholieren en studenten

Het aantal middelbare scholieren en studenten dat kiest voor exacte vakken is de afgelopen zes jaar fors toegenomen. De stijging is grotendeels te danken aan meisjes. Nederland heeft in Europa een grote achterstandspositie in exact en technisch geschoold personeel.

In het hbo- en wetenschappelijk onderwijs is sinds 2000 het aantal studenten dat kiest voor een technische of exacte studie met 20% toegenomen, zo meldt de Volkskrant. Dat zijn 42% meer meisjes en 15% meer jongens. Op universiteiten is het aantal bètastudenten de afgelopen negen jaar zelfs met 50% toegenomen, wederom vooral door meer vrouwelijke interesse. Technische en exacte opleidingen die het goed doen bij meisjes zijn medicijnen, biomedische wetenschappen en Human Technology.

Zes jaar geleden stelde de overheid het Deltaplan Bèta Techniek op, bedoeld om het aantal studenten in technische en exacte studierichtingen van het hoger onderwijs in 2010 met 15% te hebben verhoogd. Die doelstelling lijkt nu ruimschoots gehaald.

Foto: Marie-II (Flickr/CC)

Geef een reactie

Laatste reacties (11)