8

Meldpunt kindermishandeling ernstig in gebreke

Inspectie komt met vernietigend rapport over de vernieuwde aanpak van huiselijk geweld

Mishandelde kinderen die niet in beeld zijn, vertrouwensartsen die alleen tijdens kantoortijden bereikbaar zijn, een wanordelijke registratie en maandenlange wachtlijsten waarbij in de tussentijd geen enkel contact met de melder of het slachtoffer is. Het rapport van de Inspectie Jeugdzorg op Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, is vernietigend.

Veilig thuis is sinds 1 januari 2015 het officiële meldpunt na een fusie van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld en valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Kerntaak van het meldpunt is het in kaart brengen van mishandelingen en indien gegrond, het op gang brengen van hulp.

Tot zover de missie op papier. In de praktijk blijkt dat het op gang brengen van hulp maanden duurt. Zo bleek dat de vestiging Gelderland-Zuid maar liefst 78 gevallen van “hoge prioriteit” op de wachtlijst had staan, in Groningen waren het er tachtig en op de vestiging Hollands Midden bijna honderd. Het gevolg: het duurt tot wel vier maanden voor ernstig mishandelde kinderen op aandacht van hulpverleners mogen rekenen. 

In hoeverre de slachtoffers gedurende die periode in gevaar zijn, is niet bekend. Tijdens de wachtperiode is er namelijk in veel gevallen geen enkel zicht op de melder of het betreffende gezin en worden er geen tussentijdse afspraken gemaakt. Daar komt nog bij dat de vertrouwensarts, die 24 uur per dag beschikbaar moet zijn om binnenkomende meldingen te kunnen controleren, in veel gevallen alleen tijdens kantooruren bereikbaar is. 

De slechtst scorende regio’s bleken Gelderland-Zuid en Drenthe. Daar voldeden de vestigingen aan slechts acht van de 24 inspectiecriteria. De inspectie heeft inmiddels alle 26 vestigingen van Veilig Thuis bezocht. Het rapport behandelt de eerste tien vestigingen, de overige zestien zullen de komende weken worden beschreven. Veilig Thuis heeft de opdracht nog voor het eind van het jaar verbeterplannen aan te leveren.

Bron: NRC – Nieuwe aanpak huiselijk geweld schiet danig tekort
cc-beeld: Magnus Franklin

Geef een reactie

Laatste reacties (8)