252

Melkert: Aanpak Rutte crisis werkt niet

Ad Melkert werkt aan links alternatief voor rechts beleid ... "Rechts moet na opzichtig falen pas op de plaats maken" ... Sluit terugkeer naar Binnenhof niet uit

Het kabinet is te veel gefixeerd op het huishoudboekje en te weinig op het bestrijden van de crisis en het op gang brengen van de economie. In plaats daarvan zou de succesvolle aanpak van Obama gevolgd moeten worden: investeren en banen scheppen.

UN Development Programme Names Tennis Star its Goodwill Ambassador
Hij is misschien wel de meest verguisde politicus van na de Tweede Wereldoorlog. Hij was de gedroomde premier van de PvdA maar moest Nederland verlaten na de moord op Fortuyn. Hij werkte voor de Wereldbank en de VN in het door oorlog verscheurde Irak. Nu is hij terug in Nederland om een links alternatief voor het beleid van Rutte te bedenken.

In een interview met de Persdienst bekritiseert hij het huidige beleid dat leidt tot steeds meer werkloosheid. Hij noemt het ‘onaanvaardbaar’ dat in Spanje en Griekenland meer dan de helft van de jongeren werkloos is en constateert dat ook in Nederland de werkloosheid oploopt.

Volgens Melkert moeten Nederland en Europa in plaats van zich blind te staren op het begrotingstekort een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten. “Investeren, banen creëren, groei aanwakkeren en dan het financieringstekort terugdringen. Ze pompen net zo lang meer geld in de economie totdat de werkloosheid tot 6,5 procent gedaald is. Ze komen van 10 procent! Nu zien we dat de economie groeit en het financieringstekort afneemt.” 

Het motto van ‘snoeien om te groeien’ noemt Melkert een rijmpje dat in economische zin een ongerijmdheid is. De overheid moet niet terugdeinzen om banen te scheppen, ook al is daar subsidie voor nodig. De crisis is een gevolg van de ideologie die door Reagan en Thatcher is geïntroduceerd: kleinere overheid, meer marktwerking. Dat heeft volgens Melkert z’n goede kanten gehad maar het recept heeft “heel opzichtig gefaald. Daarom heeft links echt het recht haar mening te geven. Rechts moet nu even pas op de plaats maken.”

De voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwerpt voor de PvdA een alternatief en presenteert zijn plannen voor een nieuw beleid in het najaar. Een terugkeer naar het Binnenhof sluit hij niet uit.

Eindhovens Dagblad: Ad Melkert hint op terugkeer in politiek / Melkert: Rechts recept heeft gefaald (betaalde editie / iPad app)

cc-foto’s: ANZ Cluster Munition Coalition / United Nations

Geef een reactie

Laatste reacties (252)