6

Mens oorzaak massaal uitsterven amfibieën

Kappen van bomen, leegvissen van oceanen, milieuvervuiling en klimaatverandering belangrijkste oorzaken

Trouw – Menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van de grootste uitstervingscrisis sinds het verdwijnen van dinosauriërs miljoenen jaren geleden. Vooral amfibieën worden met uitsterven bedreigd. Ze prijken dinsdag bovenaan de lijst van bedreigde diersoorten van het Internationaal Comité voor Natuurbehoud (IUCN).

Geef een reactie

Laatste reacties (6)