4

Mensenhandel big business in Nederland

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel schat dat er jaarlijks zo’n 6250 mensen in Nederland slachtoffer zijn van mensenhandel. Vooral vrouwen zijn het slachtoffer; ze worden veelal uitgebuit in de seksindustrie.

Het is voor het eerst dat de nationaal rapporteur een schatting geeft over het totale aantal. Gewoonlijk wordt gerekend met het aantal geregistreerde meldingen, maar dat zijn er vele malen minder dan in werkelijkheid. Volgens de nationaal rapporteur is het daadwerkelijke aantal slachtoffers ruim zes keer zo groot als het aantal officiële meldingen.

Van het totale geschatte aantal, gaat het in 3000 gevallen om Nederlandse vrouwen. Van hen is bovendien weer de helft minderjarig. Een schokkend groot aantal zegt nationaal rapporteur Corinne Dettmeijer, “omdat we die groep maar voor 10 procent in beeld hebben. Er is dus een heel grote groep die we niet zien, die niet de hulp krijgt die nodig is. Zij gaan met trauma’s het leven in.”

Om de schatting te kunnen maken zijn de meldingen van vijf belangrijke instanties samengevoegd, waaronder jeugdzorg en politie.

Het aantal meldingen van mensenhandel daalt al jaren, maar volgens Dettmeijer betekent dat niet dat het fenomeen ook minder vaak voorkomt. Sterker nog: een groot deel van mensenhandel zou zich steeds meer buiten beeld afspelen. Ook speelt het mee dat veel slachtoffers zichzelf niet altijd zien als slachtoffer. Bijvoorbeeld wanneer het om loverboys gaat. Die problematiek komt bovendien vaak voor: naar schatting gaat het om twee tot drie meisjes per middelbare school van 1.000 leerlingen, aldus het AD. De krant schrijft:

Bij minderjarigen gaat het veelal om loverboy-praktijken, waarbij ze langzaam in de prostitutie worden ingezet. Slechts 11 procent van deze meisjes is in beeld. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, vindt dat ‘gek en zorgelijk’. ,,Dat kan komen, omdat zij vaak minder het gevoel hebben dat ze worden uitgebuit of dat deze uitbuitingssituatie niet wordt opgemerkt.
Als het om loverboys gaat zie je vaak dat de meiden verliefd zijn, of bang worden gemaakt, bijvoorbeeld met bedreiging van familieleden.

cc-foto: Fred Vloo

Geef een reactie

Laatste reacties (4)