101

Met vertrouwen linksom

PvdA-leden roepen partij op tot linksere koers

Aan de vooravond van de ledenraad heeft een groep PvdA-leden een manifest gepresenteerd, waarin de partij wordt opgeroepen om een linksere koers te gaan varen.

Als reden voor het opstellen van het manifest noemen de schrijvers ‘de neoliberale politiek van dereguleren en ongelimiteerde marktwerking’ van het kabinet:

Hoewel de financieel-economische crisis van rechts kwam – de oorzaken liggen vooral in de neoliberale politiek van dereguleren en ongelimiteerde marktwerking, als ook in de toenemende nadruk op en noodzaak van consumentisme, waarin een mentale houding van ‘leef nu en betaal later’ wordt uitgedragen – heeft onze partij in de praktijk van deze politiek weinig afstand genomen. Een geloofwaardige links alternatief beleid werd wel op papier gezet (Van Waarde, De bakens verzetten, verkiezingsprogramma’s), maar beperkt in de praktijk gebracht. Niet dat er geen grote inzet werd gepleegd, maar onze geloofwaardigheid is zwaar aangetast. Ook op de twee andere belangrijkste crises van onze tijd – hoe ons leven duurzaam te maken voor de generaties na ons, en hoe te zorgen dat de waarden van de Europese Verlichting binnen en buiten Europa weer aantrekkingskracht krijgen, worden te weinig echte stappen gezet. De burger verkeert door deze drie grote crises in onzekerheid, en onze partij slaagt er niet in om van de burger het nodige vertrouwen te krijgen voor een andere aanpak.


Eén van de schrijvers van Met vertrouwen linksom is Gerard Bosman, PvdA-lid en voorzitter van de afdeling in Ridderkerk. Tegen BNR zegt hij:

Als we eerst pleiten voor een heel andere politiek en als de verkiezingen voorbij zijn toch weer steun geven aan de oude politiek, dan raken de mensen het vertrouwen in de Partij van de Arbeid kwijt.

Het manifest presenteert vijf doelstellingen, Vijf over Links:

1. Herstellen van het vertrouwen in links;

2. Investeren in duurzame groei en werk in plaats van eenzijdig bezuinigen;

3. Solidariteit, eerlijk delen en gelijke kansen als norm;

4. Radicale verduurzaming van onze economie;

5. Het assertief uitdragen en verdedigen van onze Europese waarden uit de Verlichting.

Een woordvoerder van Diederik Samsom laat weten dat de PvdA-top de discussie zaterdag zal aangaan en dat niet nu via de media doet.

CC Foto: Bearden 

Geef een reactie

Laatste reacties (101)