78

Mexicaanse Griep-schrik kostte 340 miljoen

Minister Schippers wil onderzoeken of het volgende keer wat goedkoper kan

De voorzorgsmaatregelen tegen een massale uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009 hebben 340 miljoen euro gekost, meldt de NOS. De griep, die volgens deskundigen miljoenen slachtoffers zou eisen, zette nooit door.

De NOS schrijft op basis van een brief die minister Schippers van Volksgezondheid naar de Kamer stuurde:

De vaccins en spuiten kostten 252 miljoen euro, de inzet van GGD’s en huisartsen 76 miljoen. Hoewel de griep achteraf meeviel, was de aanschaf van de vaccins op dat moment onvermijdelijk, stelt Schippers. Ze laat wel onderzoeken of er een volgende keer een lagere prijs kan worden bedongen.

In de brief gaat Schippers ook in op de mogelijke belangenverstrengeling, adviseurs van de overheid die massale inkoop van vaccins aanraadden, zouden ongewenste banden hebben gehad met de farmaceutische industrie. 

In een aantal debatten is de afgelopen tijd ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van belangenverstrengeling van adviseurs zoals leden van de Gezondheidsraad. Op verschillende manieren is onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling, zowel in Nederland als internationaal (bv. evaluatie WHO1). De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft samen met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Orde van Medisch Specialisten, Nederlands Huisartsen Genootschap, Centraal BegeleidingsOrgaan en Gezondheidsraad een code in ontwikkeling die breed gedragen wordt in de wetenschappelijke wereld. Ik zal deze richtlijn beoordelen en als die aan mijn verwachting voldoet zal ik het onderschrijven van die code voortaan als voorwaarde beschouwen voor alle advisering aan mij en het ministerie.

De goedkoopste preventie: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (78)