60

Middellandse Zeeroute voor vluchtelingen dodelijker dan ooit

Drie jaar nadat de schokkende beelden van de levenloze Syrische peuter Alan Kurdi op een Turks strand de wereld overgingen, blijkt uit een nieuw rapport van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dat het oversteken van de Middellandse Zee dodelijker is dan ooit. Het maandag gepubliceerde Desperate Journeys-rapport laat zien dat dit jaar al meer dan 1600 mensen zijn gestorven of spoorloos verdwenen terwijl ze via de zee Europa probeerden te bereiken.

Uit het rapport blijkt dat het totale aantal mensen dat in Europa aankomt is gedaald, maar dat het sterftecijfer sterk is gestegen, met name voor degenen die via de Middellandse Zee de oversteek wagen. Van de mensen die voor de gevaarlijke zeeroute kozen overleefde 1 op de 18 de toch niet. Ter vergelijking: in 2017 was dat aantal nog 1 op de 42.

‘Dit rapport bevestigt eens te meer dat het Middellandse Zeegebied een van ’s werelds meest dodelijke oversteekplaatsen is,’ aldus Pascale Moreau, directeur van het Bureau van de UNHCR:

Met de afname van het aantal mensen dat op Europese kusten aankomt, is het niet langer de vraag of Europa de aantallen kan beheersen, maar of Europa de menselijkheid kan opbrengen om levens te redden.

De afgelopen maanden heeft UNHCR, samen met het VN-migratiebureau IOM, opgeroepen tot een structurele, regionale aanpak voor het redden en ontschepen van mensen in nood op de Middellandse Zee. UNHCR roept Europa ook op om de toegang tot veilige en legale trajecten voor vluchtelingen te verbeteren, onder meer door meer hervestigingsplaatsen te creëren en obstakels voor gezinshereniging weg te nemen, en om alternatieven te bieden voor mogelijk dodelijke reizen.

Het rapport schetst ook de gevaren die vluchtelingen tegenkomen tijdens hun reizen over landroutes naar of binnen Europa. Gekeken naar de maatregelen die sommige landen hebben genomen om te voorkomen dat vluchtelingen en migranten toegang krijgen tot hun grondgebied, dringt het rapport er bij de lidstaten op aan om mensen die om internationale bescherming vragen makkelijker toegang tot asielprocedures te verlenen. Het rapport dringt er bij de Europese landen ook op aan om alleenreizende kinderen beter te beschermen.

cc-beeld: Commons Wikimedia

Geef een reactie

Laatste reacties (60)