54

Migranten leveren honderden miljarden economische hulp

Omvang naar thuisland gestuurd geld groter dan economie Iran of Argentinië ... Familieleden sturen jaarlijks 530 miljard dollar naar land van herkomst ... Financiële dienstverleners verdienen grof geld aan overdrachten

De geldstroom van migranten naar familie in land van herkomst is in het laatste decennium verdriedubbeld en qua omvang drie keer zo groot als het wereldwijde budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dat schrijft The Guardian. China en India zijn de grootste ontvangers van gelden (beiden meer dan 60 miljard dollar). De Filipijnen staan op de derde plaats met 24 miljard. Mexico, Nigeria en Egypte ontvangen per land rond de 20 miljard.

Het is lange tijd een onopgemerkt onderdeel  geweest van de globale economie. Nu het aantal mensen dat de grenzen passeert om te leven en werken groter dan ooit is, wordt het een steeds belangrijkere factor. Uit onderzoek van de Wereldbank is gebleken dat in 2012 een record van 530 miljard dollar is overgemaakt. Dat bedrag zou nog eens veel hoger kunnen uitvallen, omdat vooral mensen uit arme gebieden financiële dienstverleners links laten liggen.

Migratie een alternatief voor ontwikkelingshulp
Migranten onderhouden in veel gevallen nauwe banden met het land van origine. Ze voelen zich vaak verplicht om een deel van het salaris af te staan aan minderbedeelde familieleden. In andere gevallen zien de arbeiders kansen in het buitenland en dienen de transacties als investering.

De vraagt rijst of migratie en de steun die daaruit voortvloeit een goede aanvulling of alternatief kan zijn voor ontwikkelingshulp. In steeds meer landen staat steun aan Derde Wereldlanden onder druk. Het geld zou niet goed terecht komen of dienen ter financiering van louche organisaties. In Nederland speelt die discussie ook. De regeringspartij VVD is van mening dat ontwikkelingshulp geen kerntaak zou moeten zijn van de overheid.

Migratie, blijkt uit cijfers, zou juist daarom een goed alternatief kunnen zijn. De tijd vraagt om nieuwe ideeën over hoe diasporagemeenschappen nog effectiever kunnen bijdragen aan het bestrijden van armoede in eigen land. Nederlandse migranten sturen jaarlijks ongeveer 230 miljoen euro, dat is ongeveer 316 euro per persoon. De grootste ontvangers zijn Turkije en Marokko. Dat blijkt uit eerder onderzoek van Christine Carabain van de Vrije Universiteit.

Klacht
De grootste klacht van migranten is dat banken en financiële dienstverleners als Western Union grof geld verdienen aan de financiële transacties. In sommige gevallen vragen ze wel 20% van het verstuurde bedrag. De acht grootste economieën (G8) willen afspraken maken over de maximale kosten van financiële transacties. Momenteel staat het gemiddelde op 9%, de G8 wil dat terugbrengen naar 5%.

In september van dit jaar zal de VN een grote conferentie houden over migratie en ontwikkeling.

The Guardian: Migrants’ billions put aid in the shade

cc-foto: Institute for Money, Technology and Financial Inclusion

Geef een reactie

Laatste reacties (54)