42

Milde verslaving of burn-out? Pech gehad

Per 1 januari kan de huisarts patiënten met een milde verslaving of burn-out niet meer verwijzen naar de eerstelijnspsycholoog

Vanaf donderdag kan de huisarts patiënten met een ontluikende depressie of een beginnende fobie, niet meer doorsturen naar de eerstelijnspsycholoog. Vanaf 1 januari is deze eerstelijnspsycholoog, na 35 jaar te hebben bestaan, geschrapt. In dagblad Trouw leggen Jan Derksen en Dineke Smit uit wat dit betekent.

Vanaf 1 januari moet er een te classificeren stoornis, die vastlig in het ‘DSM-handboek’, bij de patiënt vastgesteld zijn, voordat de huisarts de patiënt kan doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz. Eerst moet de patiënt er dus slechter aan toe zijn, voordat er ingegrepen kan worden. Wat voorheen de specialistische tweedelijnszorg was, wordt nu eerstelijns.

“De veranderingen in de ggz, die bedoeld zijn als bezuinigingen, zullen ertoe leiden dat de euro die in de eerstelijn werd uitgegeven, in de zak van de overheid blijft. Maar dat er een eindje verderop 10 euro uitgegeven moet worden om stoornissen te behandelen die kunnen ontstaan omdat preventieve hulp ontbreekt. Tevens kunnen de ziekenhuizen zich het beste maar vast gaan voorbereiden op een toename van de aantallen patiënten met onbegrepen lichamelijk klachten”, schrijven Derksen en Smit.

De kracht van de eerstelijnspsychologische zorg zat hem nu juist in het helpen van mensen die nog geen ernstige psychische stoornis hebben. Door hen kortdurend te helpen op een gezonder spoor te komen, kon preventief al veel gedaan worden. Vanaf dit jaar is de patiënt én de overheid door de bezuiniging slechter af.

Geef een reactie

Laatste reacties (42)