7

Milieuorganisatie doet aangifte: korrels kunstgrasvelden zijn vervuiling

Zembla heeft onthuld dat milieuorganisatie Recycling Network aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen alle partijen die betrokken zijn bij de productie en het gebruik van de rubberen korrels op kunstgras. Volgens hen is er sprake van overtreding op de afvalwetgeving en een overtreding op de zorgplicht om te voorkomen dat er milieuschade ontstaat.

Recycling Network noemt het gebruik ven de korrels, die gemaakt worden van oude autobanden, een schoolvoorbeeld van hele foute recycling. De autobanden worden namelijk alleen maar versnipperd, maar verder amper bewerkt, waardoor alle schadelijke stoffen  van de autobanden in de korrels blijven zitten. De versnippering maakt het probleem alleen maar erger, omdat daardoor de schadelijke stoffen veel gemakkelijker kunnen ontsnappen. ‘Dus wat je feitelijk doet is een milieuprobleem vergroten in plaats van verkleinen.

Recycling Network is een coalitie van milieuorganisaties uit Nederland en België, zoals bijvoorbeeld Greenpeace en Milieudefensie. Ze doen in eerste instantie aangifte tegen een aantal bedrijven die verantwoordelijk is voor de productie van de korrels en de aannemers die de korrels gebruiken bij de aanleg van sportvelden met kunstgras. Maar daarnaast klaagt Recycling Network ook de eigenaren van de sportvelden aan, en instanties die eigenlijk verantwoordelijk zouden zijn voor de controle en handhaving van milieuwetgeving,

Zembla nam contact op met RecyBem, een van de producenten van de korrels die wordt aangeklaagd: “Wij overtreden geen enkele milieuwet. Ik denk dat het Openbaar Ministerie echt belangrijkere dingen te doen heeft”, reageerde Frank Hopstaken namens het bedrijf. André de Jeu, voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten reageerde: ‘Als dit hun weg is moeten ze het niet nalaten. Ik hoop dat de rechter er een wijs oordeel over velt’.

Het OM zegt de aangifte te gaan bestuderen op aanknopingspunten voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Bron: Zembla 

 

 

 

 

Geef een reactie

Laatste reacties (7)