68

Milieubeweging stopt klimaatonderhandelingen met het kabinet

Omdat milieuorganisaties vinden dat het bedrijfsleven niet genoeg meebetaalt aan de energietransitie stappen zij uit de klimaatonderhandelingen met het kabinet. Dit melden betrokkenen aan de Volkskrant. Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties hekelen vooral het feit dat er geen ruimte is voor een CO2-heffing voor de grote industrie.

Het bedrijfsleven ziet zo’n heffing niet zitten, evenals regeringspartijen CDA en VVD. Een dergelijke maatregel zou slecht zijn voor de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. In een recent rapport van de Nederlandsche Bank wordt gesteld dat de gevolgen van een dergelijke heffing wel mee zouden vallen. D66 en ChristenUnie zijn overigens wel vóór. Zij zijn ertegen de burger al te veel te belasten met de klimaatdoelen.

Wel zou er een boetesysteem moeten komen voor bedrijven die de verduurzaming van hun bedrijfsvoering niet op orde hebben. Milieuorganisaties zijn bang dat bedrijven daar onderuit kunnen komen, omdat ze een stap naar de rechter zou kunnen maken. Om die redenen zetten zij hun handtekening niet onder een akkoord.

Geef een reactie

Laatste reacties (68)