24

Milieudefensie en Greenpeace: stop subsidie biomassacentrales

In een brief aan de Tweede Kamer roepen Milieudefensie en Greenpeace de politiek op om te stoppen met het toekennen van nieuwe subsidies voor biomassacentrales. “Als de Kamer niet oplet zitten we straks jaren vast aan miljardensubsidies die slecht uitpakken voor klimaat, natuur en de gezondheid van mensen”, stelt Jorien de Lege van Milieudefensie. Volgende weet praat de Tweede Kamer over subsidies voor duurzame energie.

Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de nadelige gevolgen van het verbranden van hout in elektriciteitscentrales. Volgens internationale regels hoeft Nederland de CO2-uitstoot die daarbij vrijkomt niet mee te rekenen bij de Nederlandse broeikasgasuitstoot, zolang het hout maar afkomstig is uit andere landen. Ondertussen is de uitstoot bij houtstook wel twee keer zo hoog als bij gascentrales.

Ook komt er bij de verbranding van hout veel fijnstof vrij. Veel omwonenden maken zich daar zorgen om, bijvoorbeeld in Diemen waar Vattenfall een nieuwe biomassacentrale wil bouwen. Om te voorkomen dat centrales grote hoeveelheden fijnstof in de lucht blazen zijn filterinstallaties nodig, maar die zijn niet verplicht voor kleinere biomassacentrales.

De Lege: “Zonder subsidie is er geen geld te verdienen aan een biomassacentrale. Als er nu geld wordt uitgedeeld zitten omwonenden nog jarenlang aan zo’n ding vast. Dat moet je niet willen zonder goede regels.”

De kritiek op biomassacentrales zwelt de laatste weken aan. Deze week nam de Eerste Kamer een motie aan van PvdD-senator Niko Koffeman waarin de regering wordt verzocht om zo snel mogelijk te stoppen met de subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales.

cc-foto: Yvonne Huijbens

Geef een reactie

Laatste reacties (24)