108

‘Militaire missie is ook ontwikkelingshulp’

Kabinet maakt hulpgeld vrij voor militaire missies ... Jaarlijks 250 miljoen euro ... Rode Kruis waarschuwt voor 'militarisering' van hulp

Vanaf 2014 wordt jaarlijks 250 miljoen euro van het budget voor ontwikkelingssamenwerking beschikbaar om militaire missies en soldaten mee te betalen. Het geld kan dan gebruikt gaan worden voor vredesmissies en “crisisbeheersingsoperaties” zoals de ISAF-missie in Afghanistan, de antipiraterijoperaties in Afrika en internationale terrorisme- en criminaliteitsbestrijding. Dat meldt de Volkskrant.

Het departement van minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) gaat het zogenoemde Budget Internationale Veiligheid (BIV) beheren. Wat er exact met de geldpot gedaan gaat worden was tot nu toe onduidelijk. De VVD wil dat het geld ingezet wordt voor vredesmissies. Zelfs de ‘patriotmissie’ in Turkije zou ermee gefinancierd kunnen worden. De PvdA wilde daarentegen dat alleen missies met ontwikkelingsrelevantie in aanmerking komen voor financiering. Laatstgenoemde lijkt nu zijn zin te krijgen.

De Volkskrant heeft een conceptbrief van het kabinet aan de Tweede Kamer in handen. Hierin staat dat het budget bedoeld is voor de “bescherming van de burgerbevolking, het voorkomen of beheersen van humanitaire crises en het bevorderen van duurzame veiligheid en stabiliteit” door bijvoorbeeld “de inzet van zowel civiele als militaire capaciteiten”. De huidige militaire missies in bijvoorbeeld Afghanistan, Zuid-Soedan en Somalië gelden als goede voorbeelden van missies die voortaan voor een deel door Ontwikkelingssamenwerking betaald gaan worden.

Het Rode Kruis staat niet te springen om de plannen. Tijdens een recentelijke hoorzitting in de Tweede Kamer waarschuwde het voor de risico’s van ‘militarisering van hulp’. De inzet van militairen bij hulpprojecten is volgens de hulporganisatie potentieel gevaarlijk. Burgers die hulp accepteren van militairen worden in de praktijk soms aangevallen door andere strijdende partijen. Ook hulpverleners lopen gevaar, omdat rebellen hen soms verwarren met  vijandelijke militairen, aldus de Volkskrant.

Geef een reactie

Laatste reacties (108)