50

Miljarden subsidie voor klimaatverwoestende energie

Nederland geeft minstens 4,5 miljard euro financiële steun aan de fossiele industrie, net zo veel als aan subsidies om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat bleek maandag uit een Kamerbrief van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD). De Tweede Kamer heeft twee jaar op de cijfers van Wiebes moeten wachten.

Het gros van de financiële steun komt in de vorm van vrijstellingen van de accijns op kerosine en scheepsbrandstof voor de internationale lucht- en scheepvaart, zo meldt NRC:

Daarmee worden die sectoren met respectievelijk 2,5 miljard en 1,5 miljard euro gesteund. Andere sectoren die overheidssteun uit Nederland ontvangen zijn onder meer de glastuinbouw (160 miljoen euro) die een speciaal verlaagd tarief voor energiebelasting betaalt; en de zware industrie (104 miljoen euro) die voor bepaalde processen vrijstellingen van de energiebelasting geniet.

Sinds 2016 is de staatssteun aan de fossiele industrie toegenomen, van 4,1 miljard euro destijds tot 4,5 miljard euro nu. Het ministerie laat daarbij weten dat het werkelijke bedrag hoger ligt, maar dat bepaalde posten niet te berekenen zijn. Elektriciteitscentrales en raffinaderijen hebben een vrijstelling van energiebelasting op fossiele brandstof die niet door de Belastingdienst wordt geregistreerd. Daarnaast betalen grootverbruikers van fossiele brandstof – fabrieken bijvoorbeeld – naar verhouding veel minder energiebelasting dan huishoudens, maar is er volgens het ministerie geen rekensom te maken om te bepalen hoeveel staatssteun daarmee gemoeid is.

Vorig jaar nog zei minister Wiebes in antwoord op Kamervragen daarover dat in Nederland “het gebruik van fossiele brandstoffen niet [wordt] gestimuleerd”. Ook noemde hij Nederland “een van de koplopers” in milieubelastingen binnen het samenwerkingsverband OESO. Bij het aanleveren van de nieuwe cijfers schreef de minister er maandag bij dat de Nederlandse energiebelasting geëvalueerd wordt. Dat zou zijn om het gebruik van fossiele brandstof te verminderen. Wel merkte hij op dat er een “gelijk speelveld” voor de Nederlandse industrie moet zijn binnen Europa.

Geef een reactie

Laatste reacties (50)