48

Miljoenenfraude met nepopleidingen

Werkgevers en commerciële poten ROC's misbruikten wet ... Poolse werknemers in tuinbouw 'omgeschoold' tot 'assistent plantenkunde'

Bedrijven hebben in samenwerking met de commerciële poten van de ROC’s miljoenen aan onterechte belastingkortingen binnengehaald door de onderwijswet die het scholingsniveau van de beroepsbevolking moet verbeteren te misbruiken.

BelastingdienstDe Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) bepaalt dat werkgevers die het opleidingsniveau van hun werknemers verbeteren korting op de belasting kunnen krijgen. Per werknemer kan zo jaarlijks een bedrag van 2700 euro ontvangen worden. De commerciële poten van regionale opleidingencentra verkochten aan de bedrijven nepcursussen waarmee ze dat geld konden binnenhalen. De cursussen voldeden niet aan de inhoudelijke eisen die de wet stelt. De werkgevers waren er ook helemaal niet in geïnteresseerd het opleidingsniveau te verbeteren, het ging puur om het binnenhalen van het geld. Zo werden Poolse werknemers in de tuinbouwkassen ‘opgeleid’ tot ‘assistent plantenkunde’. 

De fraude wordt onthuld door de Volkskrant die onder meer Rik Steur, hoofd­inspecteur voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, aanhaalt:

Volgens hem gaat het om ‘ernstige’ overtredingen van de onderwijswet. ‘Bij zes roc’s is geconstateerd dat hun opleidingen niet aan de wet voldoen. Bij een aantal andere instellingen loopt het onderzoek nog.’ (…) De WVA wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Aanleiding is het geconstateerde misbruik en de enorme vlucht die het beroep erop heeft genomen. Dat is tussen 2006 en 2011 verdubbeld naar bijna 400 miljoen euro.

De fraude zou tientallen miljoenen bedragen. De Belastingdienst probeert de bedragen terug te vorderen.

De Volkskrant: Nepdiploma’s voor Polen kosten fiscus miljoenen

cc-foto: mystic-mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (48)