5

Minder Nederlanders emigreren

Studie en een baan zijn redenen om nog wel te emigreren

Sinds 2008 is het aantal autochtone emigranten en het aantal allochtone Nederlanders dat plannen heeft om te vertrekken, afgenomen. Als men vertrekt is dat voornamelijk vanwege werk. Dat schrijft het CBS vrijdag. Jongeren hebben vaker plannen om te emigreren dan ouderen vanwege werk of een opleiding.

Er is op het moment sprake van een structureel laag niveau van emigranten uit Nederland, vanaf 2008. In dat jaar had 6% van de 18-63-jarige autochtonen het plan om voor minimaal acht maanden in een ander land te gaan wonen, in 2013 was dit nog maar 4%. Bij jongere autochtonen is dat 7%. Van die groep Nederlanders weet 45 procent zeker dat ze weer terug willen, van de ouderen ruim 20 procent. Ook autochtone en hoogopgeleide mannen weten dat vaak zeker.

Het CBS soms op haar website een aantal vertrekredenen op.

Hoewel de vertrekredenen in 2013 niet zonder meer te vergelijken zijn met die van 2008 vanwege een gewijzigde vraagstelling, is wel duidelijk dat werk in 2013 aanzienlijk vaker als belangrijkste reden werd genoemd dan in 2008. Rust, ruimte, stilte en natuur, de belastingdruk en het gevoel dat Nederland te vol is, zijn daarentegen minder vaak de belangrijkste reden.

De populairste bestemmingen zijn België en Duitsland, met daarna de Verenigde Staten en Australië. 

CBS: Animo voor emigratie gedaald

Cc-foto: Dennis Jarvis

Geef een reactie

Laatste reacties (5)