12

Minder pillen voor de jeugd

Staatssecretaris Van Rijn wil jeugdzorg hervormen: persoonlijke 'regisseur' moet medicijnen vervangen

Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid en staatssecretaris Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie hebben nieuwe afspraken met provincies en gemeenten gemaakt over de grootscheepse hervorming van de jeugdzorg. Eén van de hoofdpijlers: het medicijngebruik moet omlaag. Dat meldt de Volkskrant.

In plaats van een doorverwijzing naar een psycholoog, of het voorschijven van medicijnen, moeten huisartsen straks eerder jeugdzorg inschakelen. Worstelt een gezin met ernstige problemen? Dan krijgt het een ‘regisseur’ toegewezen die alle hulp moet coördineren en met steun van de familie en vrienden het ‘opvoedkundig klimaat’ versterken.

Van Rijn illustreert de nieuwe aanpak met een voorbeeld uit de praktijk:

Ik sprak laatst een vrouw uit Friesland die met negen hulpverleners te maken had. Niemand had het overzicht. Toen eentje het heft in handen nam, bleek dat schulden het kernprobleem vormden. Toen die eenmaal werden aangepakt, werden ook de andere problemen overzichtelijk. Daarom gaan we het beperken tot één regisseur per gezin. Dat is de kern.

Waar het echt om draait is de overheveling van jeugdzorg van landelijk naar gemeentelijk niveau. Nu is de zorg nog een taak van ministeries, provincies én gemeenten samen, straks alleen nog van de gemeenten. Nu kost de jeugdzorg jaarlijks zo’n 3 miljard euro, in 270 moet er 450 miljoen euro vanaf zijn. Volgens Van Rijn is niet de bezuiniging maar de efficiency het doel. Hij benadrukt dat het voorschrijven van Ritalin tegen gedragsstoornissen de afgelopen jaren explosief is gestegen. “Het is belangrijk dat huisartsen een alternatief hebben. Dat komt er doordat de regisseur naar alle problemen in een gezin kijkt. De regisseur kan ook helpen het sterk gestegen beroep op de jeugd-ggz te verminderen”, aldus Van Rijn.

Nog voor de zomer wil de staatssecretaris een nieuwe Wet op de jeugdzorg indienen bij de Tweede Kamer.

De Volkskrant: Hervorming jeugdzorg: een regisseur in plaats van pillen

Geef een reactie

Laatste reacties (12)