171

Minder werk, minder vertrouwen

Werkloosheid stijgt fors ... Consumentenvertrouwen daalt ... Investeringen nemen af

Een moeilijke economische fase, zo noemde Rutte een paar weken terug de periode die Nederland doormaakt. Dat blijkt geen woord teveel. Sindsdien is het nog moeilijker geworden.

grafiek werkloosheidHet aantal mensen zonder betaalde baan is in juni wederom fors toegenomen tot 675.000 personen, een stijging van 16.000. Procentueel steeg de werkloosheid naar 8,5 procent, 0,2 procent meer dan in mei. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

De werkloosheid is in juni opgelopen tot 8,5 procent. Vergeleken met 6 maanden eerder waren er ruim 100 duizend meer werklozen. De afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 11 duizend werklozen per maand bij.

Vooral onder 45-plussers nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden flink toe: maandelijks met gemiddeld 7 duizend. Deze stijging hangt samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich in meer werkenden, maar vooral ook meer werklozen in deze leeftijdsgroep. Bij jongeren en 25- tot 45-jarigen kwamen er gemiddeld 2 duizend werklozen per maand bij.

Ook het aantal WW-uitkeringen steeg:

Het aantal WW-uitkeringen van 45-plussers nam vergeleken met een maand geleden toe met bijna 2 procent. Ook ten opzichte van een half jaar geleden was de stijging onder deze groep het grootst, ruim 13 procent. Onder jongeren tot 25 jaar daalde het aantal lopende uitkeringen licht sinds maart. In juni nam het aantal lopende WW-uitkeringen onder jongeren met 3 procent af. Vooral in de sectoren zorg/welzijn en handel steeg het aantal lopende WW-uitkeringen.

Het CBS maakte ook bekend dat het consumentenvertrouwen verder is gedaald en de bestedingsbereidheid zeer laag blijft. Bij bedrijven is het vertrouwen ook ver te zoeken. De investeringen daalden in mei verder, met bijna 11 procent in vergelijking met vorig jaar. 

Geef een reactie

Laatste reacties (171)