21

Minister Blok legt woningcorporaties aan banden

Koophuizen, dure huurwoningen, winkels en kantoren moeten worden afgestoten ... Corporaties mogen zich alleen nog bezig houden met verhuur van sociale huurwoningen

Woningcorporaties moeten in de toekomst stoppen met hun commerciële activiteiten. In een nog vertrouwelijke notitie van minister Blok (Wonen) die de NOS in handen heeft, staat dat woningcorporaties koophuizen, dure huurwoningen, winkels en kantoren moeten gaan afstoten en onderbrengen in een apart bedrijf. Die zogenaamde ‘commerciële overgangs-bv’ kan dan op termijn worden verkocht.

Stef Blok schat de waarde van dit onroerend goed op circa 50 miljard euro. Dat is circa 20 procent van het totale bezit van corporaties van zo’n 260 miljard euro.

NOS schrijft over de plannen van Blok:

Blok wil dat corporaties zich voortaan alleen nog maar bezighouden met het huisvesten van mensen met een smalle beurs, in de eigen regio. Corporaties moeten zich ook minder bezighouden met het leefbaar maken van de wijk. Dat moeten ze veel meer overlaten aan gemeenten en andere maatschappelijke instellingen. Corporaties mogen alleen nog de omgeving van woningen verbeteren, speel- en groenvoorzieningen aanleggen, huurders helpen bij schuldsanering of huismeesters in dienst nemen.

Nu investeren corporaties ieder jaar voor bijna 280 miljoen euro in de leefbaarheid van wijken. Onder oud-minister Vogelaar gingen de corporaties een centrale rol spelen in de wijkaanpak. Dat wordt als het aan Blok ligt nu teruggedraaid. De corporaties vrezen op hun beurt dat het opknappen van achterstandswijken nu tot stilstand komt, doordat ze niet langer verschillende soorten woningen in één wijk mogen bouwen.

NOS: Corporaties aan banden gelegd

Geef een reactie

Laatste reacties (21)