17

‘Minister Donner is wereldvreemd’

Het Nederlandse Genootschap van Hoofdredacteuren heeft flink uitgehaald naar de minister

Op de Dag van de Persvrijheid kondigde minister Piet-Hein Donner (Binnenlandse Zaken) aan dat hij de Wet openbaarheid van bestuur (wob) wil aanpassen ‘om misbruik door journalisten te voorkomen’. Voorzitter van het Nederlandse Genootschap van Hoofdredacteuren, Pieter Sijpersma haalde vrijdag tijdens een bijeenkomst van het genootschap in Hilversum flink uit naar Donner. ‘Hij lijkt wereldvreemd’, aldus Sijpersma.

Volgens de voorzitter is Donner niet alleen wereldvreemd, maar daarnaast ook slecht geïnformeerd of te kort van memorie.

Sijpersma:

Minister Donner sprak als een typische exponent van de staat. Die ziet hij als intrinsiek goed. Het wantrouwen van journalisten begrijpt hij niet. In dat opzicht lijkt hij wereldvreemd. Want de staat is niet neutraal of goed. De bemoeizucht van de staat jegens de burger is groter dan ooit tevoren. Er zijn talloze voorbeelden van een onwillige overheid.

De minister slaat de plank volgens Sijpersma op meerdere punten volledig mis. Zo is de pers niet het verlengde van de overheid, zoals Donner graag zou zien, maar staat de journalistiek aan de kant van de burgers. Ook de vergelijking van Donner dat wetten als worstjes zouden zijn, waarvan het maar beter is dat niet iedereen weet hoe die gemaakt worden,  lustte Sijpersma rauw: ‘Als ons de worst van de ene slager niet meer smaakt, kunnen we nergens anders naartoe. Er is maar één overheid’.

De Volkskrant: Hoofdredacteuren: Minister Donner is wereldvreemd

cc-foto: Hans Erkelens

Geef een reactie

Laatste reacties (17)