86

Minister Kaag buigt voor CIDI: kritische joden geweigerd bij lezing

Onder druk van Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) mochten zondag vier andersdenkenden niet aanwezig zijn bij een lezing van minister Sigrid Kaag. Dat melden The Rights Forum en NRC Handelsblad.

Het gaat directeur Gerard Jonkman en eindredacteur Martijn de Rooi van The Rights Forum, voorzitter Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid en blogger Maarten-Jan Heijmans. Drie van hen zijn joods. De vier waren door Sigrid Kaag uitgenodigd voor een bijeenkomst met het CIDI in het Mauritshuis, maar nadat het CIDI bezwaar had gemaakt, heeft het ministerie de uitnodigingen ingetrokken.
The Rights Forum, dat is opgezet door oud-premier Dries van Agt, is teleurgesteld.

The Rights Forum is van mening dat het weren van mensen met onwelgevallige opvattingen haaks staat op het principe van vrije en open uitwisseling van standpunten en meningen, een wezenskenmerk van de democratie. Directeur Jonkman spreekt van ‘een enorm teken van zwakte’: “Kennelijk is het CIDI zo bevreesd voor onze opvattingen dat het ons met deze maatregel nu letterlijk buiten het debat probeert te houden.”

Tegenover NRC Handelsblad laat het ministerie weten de gang van zaken te betreuren.

Dat mensen worden uitgesloten „op basis van hun standpunten” noemt het ministerie „vanzelfsprekend principieel onjuist en onwenselijk voor een volwaardige discussie”. Kaag heeft nog overwogen om de bijeenkomst af te zeggen, staat in de verklaring. Maar ze wil „de gang van zaken” met het CIDI gaan bespreken.

Geef een reactie

Laatste reacties (86)