64

Minister Ollongren: ‘Politici uitgezonderd van eis coronatoegangsbewijs’

Minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren (D66) schrijft in antwoord op Kamervragen dat het “niet wenselijk” is dat van volksvertegenwoordigers een coronatoegangsbewijs wordt geëist als zij hun functie uitoefenen. De Partij voor de Dieren had vragen gesteld over Limburgse Statenleden die op een commissiebijeenkomst werden geweigerd omdat ze geen coronapas konden of wilden tonen. Het gaat om de fractievoorzitters van de PvdD en FvD in de Provinciale Staten van Limburg. De bijeenkomst met de vertrouwenscommissie over de benoeming van een nieuwe commissaris van de koning werd gehouden in een horecagelegenheid. Ollongren vindt plekken die een QR-code vereisen ongeschikt voor dergelijke bijeenkomsten, schrijft ze:

Ik deel de mening dat de toegangseisen van een specifieke locatie nooit een reden mogen zijn om volksvertegenwoordigers de toegang tot een officiële vergadering te ontzeggen. Het kunnen deelnemen aan de beraadslaging is immers de essentie van het zijn van volksvertegenwoordiger. Voor volksvertegenwoordigers geldt echter geen generieke uitzondering voor het tonen van een coronatoegangsbewijs wanneer een volksvertegenwoordigende vergadering in een horecagelegenheid wordt georganiseerd. De locatie is leidend bij de vraag of dit bewijs nodig is om toegang te krijgen tot een activiteit of voorziening en de wet geldt daarbij voor iedereen. Het recht van een volksvertegenwoordiger om deel te nemen aan een vergadering is echter dermate essentieel dat het niet wenselijk is een vergadering te houden op een locatie waar op grond van artikel 58ra Wpg een coronatoegangsbewijs is vereist. Het is overigens mogelijk om een vergadering van een volksvertegenwoordiging in een horecagelegenheid te houden zonder de verplichting van een coronatoegangsbewijs, mits de ruimte is afgescheiden van de eet- en drinkgelegenheid waarvoor wel een coronatoegangsbewijs is vereist. Zodra de aanwezigen zonder coronatoegangsbewijs kunnen mengen met de aanwezigen met toegangsbewijs, geldt voor iedereen de verplichting om een toegangsbewijs te tonen. In dat geval is de locatie niet geschikt voor een vergadering van een volksvertegenwoordiging en dient dus een andere locatie te worden gezocht.

De twee bewuste politici kregen als alternatief een wandeling van tien minuten in de buitenlucht met de kandidaten voor de post van commissaris van de koning. Ollongren verklaart dat “geen volwaardig alternatief” te vinden.

De gang van zaken is voor mij aanleiding om nog eens via voorlichting aan decentrale overheden duidelijk te maken hoe de regels in elkaar zitten, zodat daarmee bij het plannen en organiseren van vergaderingen rekening kan worden gehouden. Uitgangspunt is vanzelfsprekend dat volksvertegenwoordigers moeten kunnen deelnemen aan de beraadslaging.

Ollongeren wijst er in haar brief nog op dat volksvertegenwoordigers ook toegang moeten krijgen zonder QR-code als de bijeenkomst niet op een alternatieve locatie gehouden kan worden.

NRC schrijft:

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) antwoordde eerder deze maand al op vragen van de Tweede Kamerleden Kees van der Staaij en Chris Stoffer van de SGP dat bestuurders, volksvertegenwoordigers, journalisten ook zonder het tonen van een coronabewijs toegang moeten krijgen tot horeca en culturele instellingen met verplichte QR-code.

De nieuwe Limburgse commissaris van de koning is Emile Roemer (SP) geworden die per 1 december begint in Maastricht.

Geef een reactie

Laatste reacties (64)