9

Ministerie stelt onderzoek in naar misstanden IND

Eind vorig jaar onthulde NRC dat er door gesjoemel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het beoordelen van bezwaarschriften van vreemdelingen met een verblijfsvergunning mogelijk tientallen mensen onterecht zijn uitgezet. Ook betaalde de dienst miljoenen aan dwangsommen door de vertraagde afwikkeling van asielprocedures. Vandaag meldt NRC dat hoge werkdruk bij de IND ertoe leidt dat asielzoekers met een crimineel verleden ten onrechte hun vergunning mogen houden omdat het intrekken daarvan ‘te veel tijd en inspanning zou vergen’, aldus een klokkenluider die al jaren in dienst is bij de IND. Dat terwijl homoseksuele Iraanse activisten die bij terugkeer zeker moeten vrezen voor hun leven wel gewoon worden uitgezet.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar de misstanden.  Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) heeft de Tweede Kamer donderdag geïnformeerd over de onderzoekscommissie. Het is al de tweede klokkenluider die een officiële klacht indient over het slechte functioneren van de IND. In januari werd een eerdere melder van misstanden bij de IND gerehabiliteerd. NRC schrijft:

Een onderzoek van een commissie onder leiding van ex-topambtenaar Maarten Ruys stelde vast dat de IND slecht was omgegaan met de man die – terecht en te goeder trouw – de slechte bereikbaarheid en povere dienstverlening van de IND had aangekaart. De man werd na zijn melding tijdelijk overgeplaatst naar een volgens betrokkenen ‘onbetekenende positie’ en vervolgens door het IND-management en collega’s met de nek aangekeken. Ruys oordeelde begin januari dat de IND „tekortschoot” in haar zorgplicht voor de melder.

Geef een reactie

Laatste reacties (9)