44

Misbruikschandaal nadert Paus

Joseph Ratzinger, aka Paus Benedictus XVI, werkte mee aan doofpot

Paus Benedictus XVI blijkt in de jaren negentig, toen hij nog kardinaal en belangrijk functionaris van het Vaticaan was, geen actie te hebben ondernomen tegen een Amerikaanse priester die mogelijk zo’n tweehonderd dove jongens misbruikte.


Door redactie Joop

Dat meldt het ANP op gezag van de New York Times. De krant onthult een correspondentie tussen Ratzinger, toen nog kardinaal, en enkele bisschoppen.

De briefwisseling toont aan dat de functionarissen van de Rooms-Katholieke Kerk discussieerden over het ontslag van de priester, maar dat zij het belangrijker vonden de kerk voor een schandaal te behoeden.

Ratzinger leidde indertijd de Congregatie voor de Geloofsleer, een katholiek orgaan dat oordeelt over priesters die beschuldigd zijn van misbruik. De onthulling van de New York Times brengt de Paus opnieuw in verband met het in de doofpot stoppen van het grootschalig kindermisbruik.

In 2006 bracht het BBC-programma Panorama (zie video) aan het licht dat Ratzinger betrokken was bij de uitvoering van de Crimen Sollicitationis, een in het Latijn opgesteld geheim document uit 1962 waarin de kerk instrueert hoe er opgetreden moet worden bij ontdekkingen van seksueel misbruik. Volgens critici werd dat document vooral gebruikt om aan vervolging te ontkomen. Journalisten van Panorama ontdekten dat minstens zeven geestelijken die beschuldigd zijn van kindermisbruik werkzaam zijn in het Vaticaan. Een van hen gebruikte de territoriale onschendbaarheid van Vaticaanstad om te ontsnappen aan een internationaal opsporingsbevel.

Het zwijgen over misbruik werd dinsdag in tv-programma Pauw & Witteman pijnlijk verwoord door de de Nederlandse kardinaal Simonis: “Wit haben es nicht gewusst.” Simonis was 38 jaar actief bisschop. In die periode zijn hem “tien gevallen ter oren gekomen” van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk. Tegen de daders deed hij indertijd geen aangifte, het werd intern afgehandeld. Over de uitspraken van Simonis ontstond veel ophef binnen de kerkgemeenschap.  

Door alle onthullingen hebben alleen al in Nederland honderden katholieken zich als lid van de Rooms-Katholieke kerk laten uitschrijven.

cc-foto: Sam Herd

Geef een reactie

Laatste reacties (44)